Dane indentyfikacyjne

WEKTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budowlanych 31,
80-298 Gdańsk
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333301,
kapitał zakładowy  51 000 zł opłacony w całości
NIP: 957 102 38 78
REGON: 220835272