O Firmie

Prawidłowe funkcjonowanie każdego obiektu, właściwy dobór wszystkich systemów i urządzeń, które w nim się znajdują zależy w dużej mierze od profesjonalnie zaprojektowanych i wykonanych instalacji niskoprądowych oraz elektrycznych. Dobrze zaprojektowane i wykonane instalacje zapewniają nie tylko prawidłowe działanie systemów w obiekcie, ale również umożliwiają dostęp do poszczególnych elementów składowych i ich bezproblemową rozbudowę, serwis i modernizację.

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantującymi bezpieczeństwo i przejrzystość.

Firma WEKTOR dzięki posiadanej wiedzy i szerokiego doświadczenia oferuje w realizowanych przez siebie inwestycjach szeroki zakres usług związanych z projektowaniem i wykonaniem instalacji:

  • bezpieczeństwa
  • telekomunikacyjnych
  • zasilania odbiorczego
  • oświetleniowych
  • zasilania gwarantowanego

* WEKTOR Sp. z o.o.
* e-mail: biuro@wektor.gda.pl